Những câu hỏi thường gặp về vấn đề đăng ký giữ chỗ bảo vệ tên miền .vn

0
1154

Đăng ký giữ chỗ bảo vệ tên miền .vn là việc làm cần thiết của các cơ quan chính phủ tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều người chưa nắm rõ dẫn đến việc tranh cãi hoặc tranh chấp tên miền. Bài viết này sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Giải đáp thường gặp về vấn đề đăng ký giữ chỗ bảo vệ tên miền .vn

Câu hỏi 1.Những trường hợp nào được ưu tiên đăng ký, bảo vệ tên miền?

Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định rõ. Các tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm:

– Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;

– Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;

– Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam…);

– Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước.

Những tên miền thuộc danh sách nêu trên sẽ đều được ưu tiên cho đăng ký lẫn được bảo vệ trước những người dùng cá nhân khác. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định ở trên không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

Câu hỏi 2.Việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền có mất phí không?

Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định rõ các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các tên miền được quy định tại ở trên phải có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC).. Việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền là miễn phí.

Nếu cơ quan, tổ chức đã đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền có nhu cầu sử dụng chính thức cần thực hiện thủ tục đăng ký tên miền theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (đăng ký tại một trong các Nhà đăng ký tên miền “.vn”, thông tin liên lạc có tại địa chỉ http://www.nhadangky.vn ). Khi đó cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng tên miền phải nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức thu phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền được quy định tại  Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/206 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Câu hỏi 3.Cơ quan tôi chưa có nhu cầu sử dụng tên miền thì có cần đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền không?

Việc thực hiện việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền là một việc rất quan trọng. Đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền là để tránh các cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đăng ký sử dụng tên miền được bảo vệ. Do vậy kể cả khi không có nhu cầu sử dụng thì cơ quan bạn cũng nên đăng ký giữ chỗ bảo vệ.

Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các tên miền thuộc diện bảo vệ có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC). Nội dung này đã được Bộ TTTT gửi công văn số 758/BTTTT-VNNIC ngày 16/3/2016 về việc đăng ký danh sách tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ tới tất cả các đơn vị thuộc đối tượng được ưu tiên bảo vệ.

Câu hỏi 4.Tên miền đăng ký giữ chỗ, bảo vệ có bị giới hạn số lượng hay không?

Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) không giới hạn số lượng tên miền  các đơn vị đăng ký giữ chỗ, bảo vệ. Nhưng tên miền đăng ký giữ chỗ, bảo vệ phải đáp ứng được yêu cầu của Khoản 1, Điều 8 của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thủ tục thực hiện đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền được hướng dẫn chi tiết tại : http://vnnic.vn/tenmien .

Câu hỏi 5: Tên miền được đăng ký giữ chỗ, bảo vệ đặt tên như thế nào?

Việc lựa chọn và đăng ký các tên miền giữ chỗ, bảo vệ phải phù hợp với nhu cầu và chức năng nhiệm vụ của đơn vị và do các đơn vị liên quan chủ động lựa chọn. Các quy định về nguyên tắc đặt tên được nêu rõ tại Điều 5,  Điều 13 của Thông tư số 24 /2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các quy định liên quan đến bảo vệ tên miền được quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

Bộ TTTT đã ra công văn số 758/BTTTT-VNNIC ngày 16/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các đơn vị trong đó có hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đăng ký giữ chỗ dưới các tên miền cấp 2 dùng riêng ( cấp 2 dưới “.vn”), tên miền không dấu cấp 3 dưới “.gov.vn” và “.org.vn”  (Ví dụ Thành Ủy Hà Nội có thể đăng ký giữ chỗ các tên miền sau: thanhuyhanoi.vn, tuhanoi.vn, thanhuyhanoi.gov.vn, thanhuyhanoi.org.vn, tuhanoi.org.vn….).

Câu hỏi 6.Tỉnh ủy ABCD (tinhuyabcd.org.vn) là tên riêng của cơ quan Đảng, nên sẽ không có cá nhân nào đăng ký tên miền này. Vậy có cần thiết để đăng ký giữ chỗ, bảo vệ cho tên miền này không? Ngoài ra tôi có được đăng ký bảo vệ, giữ chỗ các tên miền khác ngoài tên miền này không?

Theo như trên thì đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền là nhằm tránh việc những người không liên quan đăng ký các tên miền cần được bảo vệ. Ngoài ra, tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định rõ các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các tên miền thuộc diện bảo vệ có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC). Nên việc đăng ký giữ chỗ bảo vệ tên miền là cần thiết trong bất kì trường hợp nào đi nữa.

Do tên miền là một chuỗi ký tự được viết liền nhau nên sẽ có những trường hợp các từ có chung một mặt hình ảnh nhưng lại có cách suy nghĩ phát âm khác nhau. Ví dụ trong trường hợp với tên miền tinhuyhanoi.vn hoặc người đọc có thể hiểu là Tỉnh ủy Hà Nội nhưng cũng có thể hiểu theo nghĩa đây là công ty Tín Huy ở Hà Nội … Và tên miền này hoàn toàn có thể được các công ty này đăng ký sử dụng theo nguyên tắc đăng ký trước được cấp quyền sử dụng trước.

Trong trường hợp này, nếu Tỉnh ủy Hà Nội không đăng ký giữ chỗ, thì tên miền sẽ rất dễ bị các cá nhân chủ thể khác đăng ký mất.

Ngoài ra, cơ quan bạn có thể đăng ký danh sách tên miền cần bảo vệ, giữ chỗ không chỉ riêng tên miền tinhuyabcd.vn mà còn có thể đăng ký các tên miền khác liên quan đến Cơ quan theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

thay đổi thông tin tên miền việt nam .vn

Câu hỏi 7.Khi cần hỗ trợ về việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền theo Thông tư số 24 thì tôi liên hệ với ai?

Khi có các thắc mắc cần hỗ trợ liên quan đến việc đăng ký tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ, bạn có thể liên hệ với Phòng Quản lý tài nguyên Internet- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) số 18 Nguyễn Du Hà Nội.

Câu hỏi 8.Thủ tục đăng ký bảo vệ giữ chỗ tên miền như thế nào ?

Để đăng ký bảo vệ giữ chỗ tên miền người dùng tiến hành một số bước sau:

–   Tìm hiểu một số nội dung liên quan tới quy định về Quản lý và sử dụng tài nguyên Internet , cụ thể:

o Quy định tại Mục  II của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

o Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đặc biệt là nội dung quy định về giữ chỗ, bảo vệ tên miền tại Điều 8;

o Quy trình thực hiện đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền.

–  Bên cạnh đó người dùng cần tham khảo các quy định về quy hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại địa bàn tỉnh (nếu có), tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh ( Các Sở, ban, ngành, UNBD các cấp … ). Trên cơ sở đó lập danh sách các tên miền đề nghị giữ chỗ, bảo vệ. Lưu ý một số điểm như sau:

o  Tuân thủ nguyên tắc lựa chọn tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ(Tham khảo tại Điều 5 về cấu trúc tên miền “.vn” và, Điều 13 quy định về đăng ký và sử dụng tên miền dưới “.gov.vn” của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet).

o Trong danh sách phải ghi rõ các tên miền đã sử dụng, có nhu cầu bảo vệ và các tên miền chưa đăng ký sử dụng có nhu cầu giữ chỗ.

o Danh sách tên miền kèm tên chủ thể tương ứng.

–   Thực hiện việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ các tên miền theo danh sách tương ứng theo quy trình đã được VNNIC hướng dẫn.

–   Theo dõi, kiểm tra kết quả đăng ký giữ chỗ qua “Hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn ” được cung cấp tại địa chỉ whois.inet.vn.

Lưu ý riêng với trường hợp đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền cho khối Tỉnh ủy:

Đối với Tỉnh ủy, đây là cơ quan của Đảng do vậy việc đăng ký tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ dưới đuôi .org.vn (Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội) và dưới đuôi “.vn” là phù hợp. Ví dụ: Tỉnh ủy Nghệ an đăng ký tên miền: tinhuynghean.org.vn, tinhuynghean.vn hoặc vanphongtinhuynghean.vn, vptunghean.org.vn….

Mong rằng qua bài viết này bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về việc đăng ký giữ chỗ bảo vệ tên miền .vn. Mọi thông tư quy định bạn đọc có thể xem chi tiết tại https://inet.vn/van-ban-phap-ly

bình luận

LEAVE A REPLY