Trách nhiệm của nhà đăng ký tên miền

0
61
Trách nhiệm của nhà đăng ký tên miền

1. Nhà đăng ký tên miền là gì?

Nhà đăng ký tên miền (domain registrar) là một tổ chức hoặc công ty cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trên Internet. Các nhà đăng ký tên miền được ủy quyền bởi tổ chức quản lý tên miền cấp cao như Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) hoặc các tổ chức quản lý tên miền quốc gia.

Các nhà đăng ký tên miền cho phép người dùng đăng ký tên miền cho website hoặc địa chỉ email của họ. Khi đăng ký tên miền, người dùng phải chọn tên miền duy nhất và thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết. Sau khi tên miền được đăng ký thành công, người dùng có quyền sử dụng tên miền trong khoảng thời gian được chỉ định và phải gia hạn đăng ký khi hết hạn để tiếp tục sử dụng.

2. Trách nhiệm của nhà đăng ký tên miền

* Trách nhiệm của nhà đăng ký tên miền:
  • Đăng ký và quản lý tên miền: Nhà đăng ký tên miền đảm nhận nhiệm vụ đăng ký tên miền cho khách hàng. Điều này bao gồm xác minh tính hợp lệ của thông tin đăng ký và đảm bảo rằng tên miền được ghi nhận và liên kết đúng với khách hàng tương ứng.
  • Cung cấp dịch vụ DNS: Nhà đăng ký tên miền cung cấp dịch vụ DNS (Domain Name System) để liên kết tên miền với địa chỉ IP của máy chủ nơi website hoặc dịch vụ được lưu trữ. Họ quản lý bản ghi DNS của tên miền, cho phép người dùng cấu hình và quản lý các mục nhập DNS như bản ghi A, bản ghi CNAME, MX, và TXT.
  • Gia hạn và duy trì tên miền: Nhà đăng ký tên miền có trách nhiệm thông báo và hỗ trợ khách hàng trong việc gia hạn tên miền trước khi hết hạn. Họ cũng phải duy trì thông tin liên lạc của khách hàng để thông báo về các vấn đề liên quan đến tên miền và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến tên miền.
  • Bảo vệ quyền sở hữu tên miền: Nhà đăng ký tên miền cần thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền sở hữu tên miền của khách hàng. Điều này có thể bao gồm bảo mật thông tin đăng ký, ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản của khách hàng và cung cấp các tùy chọn bảo vệ tên miền như khóa bảo vệ (domain lock) và bảo hiểm tên miền (domain privacy).
  • Tuân thủ các quy định và chính sách: Nhà đăng ký tên miền cần tuân thủ các quy định và chính sách của tổ chức quản lý tên miền cấp cao như ICANN, cũng như các quy định quốc gia liên quan đến tên miền. Điều này đảm bảo rằng việc đăng ký và quản lý tên miền diễn ra một cách hợp pháp và công bằng.
* Các điều kiện cần thiết để có thể đăng kí tên miền .vn?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT (được sửa đổi bởi điểm a, b khoản 6 Điều 1 Thông tư 21/2021/TT-BTTTT) thì các điều kiện và nguyên tắc sau đây là cần thiết khi đăng kí tên miền .vn:

1. Đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ:

– Các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

– Các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

– Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;

– Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam…);

– Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;

– Đối với tên miền “.vn” đăng ký: Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”. Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt và các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền chấp nhận không phân biệt viết hoa hay viết thường. Được chứa dấu gạch nối nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không được có hai dấu gạch nối đi liền nhau trong tên miền. Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII);

– Không vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 23b Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Không phải là tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc thực hiện đăng kí tên miền phải thỏa mãn các yêu cầu trên để được cấp tên miền theo đúng quy định của pháp luật.

bình luận

LEAVE A REPLY